Uppsägning egen begäran

 

Vid egen uppsägning är det du som anställd som väljer att avbryta anställningen. Du behöver inte ange några särskilda skäl men det kan tex vara att du vill byta anställning eller gå i pension.

Uppsägningen ska ske skriftligen och du använder den här blanketten:  ”Uppsägning egen begäran”. Skriv ut, signera och lämna till din närmsta chef. 

 

Uppsägningstid

Exakt vilken uppsägningstid som gäller för dig finner du i kollektivavtalet eller på ditt anställningsavtal.

 

Semester under uppsägningstiden

Vid egen uppsägning tjänar du in semesterförmåner till och med sista dagen av din anställning. Du har alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Önskar du att ta ut semester under din uppsägningstid, som du inte redan innan har ansökt om och fått beviljad, sker detta enligt överenskommelse med din närmsta chef.

 

Avslutar du din anställning med att tex ha semester var noga med att lägga in ett autosvar på din mail med uppgifter till vem man kan höra av sig till istället.

Tex:

”Hej! Jag har avslutat min anställning på Medpro Clinic. Vänligen kontakta min chef xxx på exempel@medpro.eu eller telefon 0700 123 123”

 

 

Semesterersättning vid slutlön

Semesterersättning är all den semesterlön som du har tjänat in men ännu inte fått ut i ledighet när anställningen upphör. Semesterersättningen innehåller både tidigare sparad semester och outtagen intjänad semester och det betalas ut senast 1 månad efter avslutad anställning. Engångsskatt dras alltid på utbetald semesterersättning.

 

OBS! Tänk på att om du har tagit ut fler semesterdagar än du hunnit tjäna in kan du bli återbetalningsskyldig.

Arbetsgivarintyg

Man har enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringen rätt att få ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Ett arbetsgivarintyg är ett bevis på att du har varit anställd hos en oss och det krävs bland annat om du ansöker om a-kassa.

Behöver du ett arbetsgivarintyg kan du höra av dig till lönekontoret på lon@medpro.eu

 

 

Tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg

När en anställning upphör har medarbetare med minst sex månaders anställning rätt till tjänstgöringsbetyg senast en vecka efter gjord framställan. Intyget ska innehålla information om anställningstid, arbetsuppgifter hos arbetsgivaren samt, och om så begärs, vitsord för arbetets utförande. Vid kortare anställningstid lämnar arbetsgivaren tjänstgöringsintyg.