Från och med 1 februari kommer lönegången att se ut enligt nedan.

•    1:a vardagen i månaden skall Medarbetaren Klarmarkera sig i Visma


•    3:e vardagen i månaden skall Visma/Noltorp vara färdig attesterat av Verksamhetschef


•    5:e vardagen i månaden skall alla underlagen såsom kvitton och tidrapporter vara oss tillhanda på Torpa (Underlag som ej kommit oss tillhanda senast den 5:e vardagen i månaden kommer att hanteras på nästkommande lön)


•    Runt den 15: varje månad gås Prel.löner och Lönefördelning igenom tillsammans med Verksamhetschef och löneadministratör via Teams, separat kallelse kommer i början av varje månad

Vi kommer i slutet av varje månad skicka ut en påminnelse med exakta datum för den kommande månaden.

Gällande underlag så är det okej att skanna in attesterade tidrapporter och milersättningar till lon@medpro.eu (om du skannar in dessa vill vi ej ha dem i original), övriga underlag behöver vi i original och dessa skannas därför inte, då det blir dubbel hantering av underlagen.

Gällande körjournaler för de som har tjänstebil skall de vara oss tillhanda ihop med kvitton senast 5:e vardagen i månaden, finns ej kvitton och fullständig körjournal kommer hela beloppet för bränslekostnader att beskattas som privata mil.

Mvh

Rebecca & Elin


Löneadministratörer

Telefon 0764-661633
Telefon 0739-318720