•    1:a vardagen i månaden skall medarbetare som ej stämplar i Flex klarmarkera sig


•    3:e vardagen i månaden skall Flex vara färdig attesterat av Verksamhetschef


•    5:e vardagen i månaden skall alla underlagen såsom jourer, körjournaler för tjänstebilar vara oss tillhanda på Torpa (Underlag som ej kommit oss tillhanda senast den 5:e vardagen i månaden kommer att hanteras på nästkommande lön)


•    Runt den 15: varje månad gås Prel.löner och Lönefördelning igenom tillsammans med Verksamhetschef och löneadministratör via Teams, separat kallelse kommer i början av varje månad

Vårt tidsrapporteringssystem skickar ut påminnelser i början på varje månad.

Gällande körjournaler för de som har tjänstebil skall de vara oss tillhanda ihop med kvitton senast 5:e vardagen i månaden, finns ej kvitton och fullständig körjournal kommer hela beloppet för bränslekostnader att beskattas som privata mil.

Mvh

Rebecca & Elin


Löneadministratörer

Telefon 0764-661633
Telefon 0739-318720