KANDIDATER I VÅR DATABAS & HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER

 

När du skickar in en ansökan till oss för en tjänst eller intresseanmälan hanterar vi dina personuppgifter.


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR att gälla i Sverige och resten av EU. Som många andra bolag har vi också sett över våra rutiner för hur vi håller persondata och stramat upp på rutiner och policys för att se till att vi följer nya förordningen.


Medpro Clinic har idag ett databasprogram där dina uppgifter säkert sparas. Vi uppdaterar programmet med nya kandidater efter som att information kommer in via intresseanmälningar eller svar på annonser. Om du säger JA till nyhetsbrev eller att bli kontaktad när vi har tjänster som matchar din profil så får du mail, en uppringning eller brev från oss .

 

Du kan när som helst begära att bli borttagen ur våra rekryteringsprogram och e-post system.

Dataskyddsombud inom Medpro Clinic är Nino med följande kontaktuppgifter:

nis@medpro.eu tel 072-2220355

Nedan kan du ta del av hur vi hanterar dina uppgifter:

Läser du detta så har du fått en länk och information om att du finns med i databasen alternativt har du nyligen registrerat ditt intresse för nyhetsbrev eller för en tjänst hos oss!


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, e-postadress, samt lönestatistik.


VILKA PERSONUPPGIFTER HAR VI PÅ DIG?

När du säker tjänst hos oss får vi samtliga uppgifter, det vill säga: Namn, adress, telefonnummer, e-post och i vissa fall även fullt personnummer. Vi får även handlingar som referenser, legitimationer och intyg. 

DINA UPPGIFTER HANTERAS DÅ VI SKA KUNNA:

  •  Hantera din ansökan

  •  Utfärda anställningsavtal vid eventuella vikariat eller fasta tjänster

HUR FÅR VI DINA UPPGIFTER?

Vi har genom åren samlat på oss uppgifter via bland annat:

  • Headhunting

  • Svar från tidigare annonser

  • Intresseanmälningar från mässor och andra evenemang

  • Kontakter som rekommenderat kollegor för vidare kontakt


NÄR DU KOMMUNICERAR MED OSS
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

  • Namn och kontaktuppgifter

  • Personuppgifter, löneuppgifter, bankuppgifter, referenser mm.

 


RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING:

 

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).


LAGRINGSTID
Anställda och vikarier: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år efter slutfört vikariat eller avslutad anställning.   


TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Medpro Clinic säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
•    Leverantörer som håller  IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför löneutbetalningar för Medpros räkning.
•    VG Region IT (för sitz kort mm)
•    Jourcentralen (om du ska tjänstgöra där)
•    Lön och HR avdelningen
•    Andra mottagare när det följer av lagkrav, andra myndigheter som socialstyrelsen och IVO.

 

Mottagare som hanterar personuppgifter Medpros räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.   
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 

IT Omsorg är vår hosting och dataleverantör. Med IT Omsorg har vi tecknat biträdesavtal och vi har en säker plattform för all vår data.

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss


•    Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som
     behandlas
•    Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
•    Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
•    Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot
     behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
•    Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är
     begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Dataskyddsombud är Nino Sahinovic  nis@medpro.eu

HR Chef Danielle Braender 070 5599200  danielle@medpro.se