Leverantörer och information om stöd AF

 Som arbetsgivare tjänar vi på att förebygga sjukfrånvaro bland våra medarbetare.


Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen, men genom att agera tidigt kan vi förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det är bra både för dina medarbetare och dig som verksamhetsansvarig. Tvivla inte att kontakta HR eller en annan kollega om du är osäker på vad du ska göra när en medarbetare blir sjuk.

Idag har vi ett antal leverantörer för samtalsstöd och krishantering.

Christer Ljung – En ny start  (Christer har kontor i Vänersborg)
christer@ennystart.se
tel 070-8942940

ST-LUKAS  hemsida
Vänersborg tel: 0521-191 70

PREVIA  (Finns på alla större orter)
Samtliga kategorier och enheter nås via vår tel  0771-23 00 00
 
Kontaktperson:   Anette Abrahamsson, Företagssköterska
Besöksadress Storgatan 1, 461 31 Trollhättan
Direkt 0520-493386  Anette.abrahamsson@previa.se
 
Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro


Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.  
Enkelt att ansöka om bidrag men måste vara en godkänd leverantör!
Försäkringskassan betalar ut bidraget direkt till arbetsgivaren, som får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt (för år 2018 100 000 kr). Och det är lätt att ansöka om det!

Bidrag – förebyggande och förkorta sjukfrånvaro !  klicka här frör info

 

Nya beloppsgränser för stöd:

 • Max 10 000 kr per anställd

 • max 200 000 kr per arbetsgivare och år

Förtustättningar:

 • Använd godkänd aktör !  se lista här

 • ansök om ersättning hos försäkringskassan ( vi tar utlägg och söker därefter)

 

Vilken typ av utredning kan jag få bidrag för?

 

 

Du som arbetsgivare kan få bidrag för:

 • Kartläggning av vilket stöd en medarbetare behöver för att undvika eller förkorta sjukskrivning, som till exempel anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider.

 • En konsultation om lämpliga arbetshjälpmedel.

Arbetsplatsnära stöd kan exempelvis behövas

 • vid upprepad korttidsfrånvaro.

 • vid signaler om ohälsa.

 • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter.

 • om det finns risk för att en medarbetare kan bli sjukskriven.

 • om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning.

 • om det finns risk för att en medarbetare blir långvarigt sjukskriven.