Sjukskrivningar, rehabplan och rutiner för chefen

Nya regler träder ikraft 1 juli 2018 gällande rehabiliteringsansvaret & dokumentation

Innan den anställde har varit sjuk i 30 dagar, och om man förväntar sig att sjukskrinvingen kommer att bli 60 dagar så ska
chefen snarast starta rehabiliteringsplanen. Planen ska vara dokumenterad (använd  mall Rehabplan - plan för återgång i arbete)

HANDLINGSPLAN FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE FINNS I HEARTPACE - HÄR DOKUMENTERAR DU FÖRLOPPET!
 

Den anställde ska i möjligaste mån delta i sin rehabilitering

Ta HR till stöd om ni behöver hjälp.

Se även information om bidrag till rehabutredningar " arbetsplatsinriktad rehabiliteringsstöd"