Aktuell info kring vårdhygien 2019-nCoV

virus-4835301_1920-1180x664.jpg

2020-05-18

Nu kommer två länkar som är nya och håller oss uppdaterade kring Covid-19 i vår region.

Man skaffade de nya hemsidorna för att dra isär smittskydds-/ medicinsk information och andra mer administrativa riktlinjer.

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/

 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/fyrbodal/pvnu/covid-19/

 

Gällande ”vårdgivarwebben” kan man också prenumerera på nyhetsbreven.

 

Gällande ”vårdsamverkan” så är det Fyrbodal som gäller.

2020-03-11
Nya rekommendationer från Smittskyddet Västra Götaland:

•    De som arbetar i vården ska inte gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. 

•    Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. 


•    Stort fokus måste läggas på att värna de som kan drabbas allra hårdast. Som sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. 


•    Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda sådana, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning