Aktuell info kring vårdhygien 2019-nCoV

Uppdatering vaccination 

2021-01-22

Uppdatering från ledningen

2021-01-22

Uppdatering från ledningen

2021-01-08

Uppdatering från ledningen

2020-12-20

Uppdatering från ledningen

2020-11-30

Uppdatering från ledningen

2020-11-26

Uppdatering från ledningen

2020-10-21

Uppdatering från ledningen

2020-09-22

Uppdatering från ledningen

2020-09-17

Uppdatering från ledningen

2020-08-03

Uppdatering från ledningen

2020-07-09

Uppdatering från ledningen

2020-07-02

Uppdatering från ledningen

2020-06-23

 

Uppdatering från ledningen

2020-06-15

Uppdatering från ledningen

2020-06-01

Uppdatering från ledningen

2020-05-31

Uppdatering från ledningen

2020-05-26

Uppdatering från ledningen

2020-05-15

Uppdatering från ledningen 

2020-05-04

Uppdatering från ledningen

2020-04-30

Uppdatering från ledningen

2020-04-27

Uppdatering från ledningen

2020-04-22

Uppdatering från ledningen

2020-04-09

Uppdatering från ledningen

2020-04-02

Uppdatering från ledningen 

2020-03-30

 

Riktlinjer för medarbetare inom Medpro Clinic 

2020-03-11

Riktlinjer för medarbetare inom Medpro Clinic 

2020-03-09 

Riktlinjer för medarbetare inom Medpro Clinic 

2020-03-06

Riktlinjer för medarbetare inom Medpro Clinic 

2020-03-04 

Riktlinjer för medarbetare inom Medpro Clinic 

2020-03-03 

Aktuell information och åtgärdar kring vårdhygien
Coronavirus 2019-nCoV 

2020-03-02

Christian Donnerstag 

Medicinsk chef/ CMO

Tel. +46 70 2533 331

chdo@medpro.eu

Nu kommer två länkar som är nya och håller oss uppdaterade kring Covid-19 i vår region.

Viktigt! 

Om du drabbas av covid-19  ska du tillsammans med din närmsta chef göra en anmälan  https://anmalarbetsskada.se/    Detta gör du när du är åter på jobbet, anmälan kan skickas in en tid efter att du har tillfrisknat. 
 

Från 16 januari gäller: 

All personal använder munskydd (klass II eller IIR) kontinuerligt (hela arbetspasset) under vistelse i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt.

• I patientnära/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter, kompletteras munskydd alltid med heltäckande visir.

• Alla besökare, patienter och ledsagare använder munskydd (i första hand klass I eller II, i andra hand IIR) kontinuerligt under vistelse i vårdlokaler.

• Barn och ungdomar <16 år undantas, liksom personer som av något skäl inte tolererar munskydd.

88.PNG