2020-10-07

Medpro Steps Nedtrappningsenhet har haft en föreläsningsdag om beroende med leg. psykolog leg. psykoterapeut Sven-Eric Alborn och det finns möjlighet här att se hela eller delar av denna dag. Dagen syftade till att ge en översiktlig kunskap om riskbruk, missbruk och beroende, orsaker samt olika vägar ur beroende. Huvudfokus ligger på iatrogent beroende men även andra beroenden och  samsjuklighet tas också upp.

Länk till föreläsningen    ( klicka på bilden ) 

 

oj'.PNG