Policy arbetsglasögon

Medpro Clinic har avtal med Optiker Liljelood och Specsavers för synundersökning samt hjälp med synhjälpmedel för ditt arbete.

Arbetsglasögon
Om du arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har du rätt till en synundersökning som bekostas av Medpro Clinic. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man få sådana av arbetsgivaren.

Medro Clinic skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. I vissa fall behövs t.ex rumsprogressiva glasögon.
Medpro Clinic står för de enklaste bågarna, önskar den anställde ett par andra bågar står denne för mellanskillnaden själv.
Betalningen för arbetsglasögonen skall ske via faktura till företaget enligt den rekvisitionsblankett som den anställde måste ha med sig som ska vara underskriven av verksamhetschefen.

 


Den anställde väljer själv om den vill gå till Optiker Liljelood eller till Specsavers. Medpro står för den enklaste bågen och vill man välja en dyrare båge betalar man

detta själv.

Arbetsglasögon är i likhet med andra arbetsglasögon ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren.


OBS! Rekvisition hämtar du hos din chef!


Optiker Liljelood, http://www.liljelood.se/
Trollhättan: Affärshuset Oden, tel. 0520-100 00
Vänersborg: Sundsgatan 11, tel. 0521-100 00
Lilla Edet: Göteborgsvägen 24, tel. 0520-320 00
Uddevalla: Kungsgatan 13, tel. 0522-700 00


Spcsavers, http://www.specsavers.se/
Trollhättan: Överby, tel. 0520-426200
Alingsås: Kungsgatan 29, tel. 0322-633790
Uddevalla: Torp, tel. 0522-88733
Uddevalla: Kungsgatan 12, tel. 0522-35220
Alingsås: Kungsgatan 29, 441 30 Alingsås, 0322 633790

Utdrag ur AFS 1998:5 6 §
"Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna."

Hämtat från Arbetsmiljöverkets frågor och svar
"Kan arbetsgivaren sätta en kostnadsgräns för bildskärmsglasögon?
-Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändigt för en person i ett visst bildskärmsarbete. Faktorer som avgör är personens synstatus, arbetsuppgifter mot bildskärm, synkrav i arbetet, synavstånd till bildskärm, etc.
Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna.


Arbetsgivaren kan välja en lösning, för att uppfylla sina krav, som är så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för arbetsgivaren (exempelvis genom avtal med optiker för bästa pris)."  Vi har därför avtal med Specsavers och Liljelods.  Om man av någon anledning inte kan gå till en av de optiker som Medpro har avtal med så finns det en annan rekvisition att använda men ta alltid detta med din närmsta chef innan du beställer glasögon.


Att tänka på:
•    sitt eller stå 60-80 cm från skärmen
•    den översta textraden på skärmen ska vara omkring15-20 cm under ögonhöjd
•    se till att undvika störande reflexer i bildskärmen som gör att du sträcker och spänner dig.