LEAN I KORTHET

LEAN är en filosofi man anammar som har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, med avsikt att hitta standardiserade arbetsätt  för att öka effektivitet och produktivitet. Förbättrande av flöden. Grunden i LEAN är att identifiera vad som är värdefullt i ett flöde genom att ständigt ifrågasätta och utmana rutiner. Att se det som ett ständigt systematiserat arbete med att utveckla arbetsplatsen, arbetssätt och tillvarata medarbetarnas kreativitet och kunskap.
Genom att effektivisera, standardisera och minska tidstjuvar får man tydliga rutiner som i slutändan ger mer tid till patientmöte. Patienterna skall vara i fokus, där deras nöjdhet och välmående är centralt. För att ge en god vård och gott bemötande är arbetsmiljön viktig för medarbetarna.  Att känna trygghet, meningsfullhet och glädje bidrar till detta.
Man kan också se i vissa fall att en ökad arbetsinsats tidigt i flödet, ofta resulterar i ett minskat totalt arbete. Så en förbättring sker sällan på bekostnad av försämring någon annanstans.

  • LEAN är ingen punktinsats utan ett långsiktigt arbete.

  • Rätt man på rätt plats!

  • Rätt sak - i rätt ordning - i rätt tid!